เธ›เธตเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ
ปีการศึกษา
 
ปีการศึกษา 2/2559
สถิติ
  Counter counter
 
 
 
เน€เธชเน‰เธ™เธ‚เธฑเน‰เธ™เธชเนˆเธงเธ™เนเธชเธ”เธ‡
เน€เธชเน‰เธ™เธ‚เธฑเน‰เธ™เธชเนˆเธงเธ™เนเธชเธ”เธ‡
   
     
 
  
  เงื่อนไขในการใช้ระบบ Download คะแนนสอบ : 2/2559

    ขอให้สถานศึกษา Download ไฟล์คะแนนตามที่ปรากฏในตารางด้านล่าง ของแต่ละอำเภอ..
     ไฟล์คะแนนที่ Download มาแล้วสามารถ Extract (แตกไฟล์ zip) แล้วนำเข้าโปรแกรม ITW ตามขั้นตอนการนำเข้าคะแนนสอบได้ทันที..
     หากมีปัญหาในการ Download กรุณาติดต่อ นายอนัตชัย เกตุแก้ว ได้ที่ เบอร์ 077-284998 ต่อ 14
     หรือที่ Mail : rhce2005@hotmail.com
*** * สำหรับในนักศึกษาในรายที่ไม่มีคะแนนสอบในโปรแกรม หรือ ไฟล์ที่ Download มา ขอให้ อาจารย์ประจำกลุ่ม ดูคะแนนจากกระดาษคำตอบอีกครั้ง


  :: สถานศึกษา ::
Download คะแนนสอบ
  กศน.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
Download DAT File
  กศน.อำเภอกาญจนดิษฐ์
Download DAT File
  กศน.อำเภอดอนสัก
Download DAT File
  กศน.อำเภอเกาะสมุย
Download DAT File
  กศน.อำเภอเกาะพะงัน
Download DAT File
  กศน.อำเภอไชยา
Download DAT File
  กศน.อำเภอท่าชนะ
Download DAT File
  กศน.อำเภอคีรีรัฐนิคม
Download DAT File
  กศน.อำเภอบ้านตาขุน
Download DAT File
  กศน.อำเภอพนม
Download DAT File
  กศน.อำเภอท่าฉาง
Download DAT File
  กศน.อำเภอบ้านนาสาร
Download DAT File
  กศน.อำเภอบ้านนาเดิม
Download DAT File
  กศน.อำเภอเคียนซา
Download DAT File
  กศน.อำเภอเวียงสระ
Download DAT File
  กศน.อำเภอพระแสง
Download DAT File
  กศน.อำเภอพุนพิน
Download DAT File
  กศน.อำเภอชัยบุรี
Download DAT File
  กศน.อำเภอวิภาวดี
Download DAT File 
 
 
เว็บไซต์ กศน.จังหวัด :: http://surat.nfe.go.th  เว็บไซต์ระบบสารสนเทศ กศน.จังหวัด ::